“Informatieve mededelingen met betrekking tot persoonsgegevens:

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 en de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, wordt de met uw toestemming verzamelde informatie in het kader van de verschillende vragenlijsten die het observationeel onderzoek van de Het MEMOPTIC-product wordt verwerkt voor exclusief gebruik door LABORATOIRES DENSMORE SAS. Deze gegevens worden verzameld voor studie-, onderzoeks- en ontwikkelings- en marketingdoeleinden met betrekking tot het MEMOPTIC-product. De gegevens worden bewaard voor een periode van 2 jaar.

Houd er rekening mee dat u op elk moment toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze kunt corrigeren, kunt verzoeken om verwijdering ervan, uw recht op beperking kunt uitoefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens kunt intrekken. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens in dit systeem kunt u contact opnemen met het volgende adres: rgpd@havea.com . Als u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw “Computer en Vrijheden”-rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL."