ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - www.densmoredirect.com

Bestelling van één product

(voor betrokken klanten, raadpleeg de Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen in het tweede deel)

1. Voorwerp

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) is enerzijds het bepalen van de rechten en plichten van BIOPHA en haar klanten en anderzijds het definiëren van de voorwaarden en voorwaarden waaronder internetverkoop op de site www.densmoredirect.com van producten gedistribueerd door BIOPHA voorkomen.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van producten tussen BIOPHA en haar klanten, op de website www.densmoredirect.com (hierna de “Site” genoemd). Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de detailhandel en op eindgebruikers (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen in het kader van een commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit). Als dit niet het geval zou zijn, zou elke bestelling door BIOPHA als nietig worden beschouwd. . Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere verkoop- of aankoopvoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn zonder discriminatie van toepassing op alle klanten in het kader van de verkoop van welk product dan ook gedistribueerd door BIOPHA . via de Site. Elke bestelling van producten bij BIOPHA impliceert noodzakelijkerwijs, als wezenlijke en bepalende voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

2. Bedrijfsidentiteit

BIOFA 

Hoofdkantoor: bedrijvenpark Zuid-Loire - Boufféré - 85612 Montaigu Cedex

Telefoon: [+33 (0)2 51 09 08 04]

E-mail: contact@densmore.fr

BIOPHA is een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 1.000.000 RCS La Roche sur Yon 328 835 905

3. De producten

3-1. Producteigenschappen

De producten die te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de Site verschijnen op de dag dat de klanten deze raadplegen (hierna “Product(en)” genoemd). Ze bestaan ​​uit cosmetica, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen.

Elk Product zal, voor zover mogelijk, het voorwerp uitmaken van een beschrijvend blad dat de essentiële kenmerken van het Product en de prijs ervan zal bevatten. Instructies voor het gebruik van het Product worden ook verstrekt in de Productverpakking.

BIOPHA streeft ernaar haar klanten tevreden te stellen door hen een ruime keuze aan producten aan te bieden. Deze producten hebben een zogenaamde fysiologische dosis. Bij twijfel, BIOPHA luistert naar klanten en staat tot hun beschikking voor eventuele aanvullende informatie.

Ten slotte zijn de producten die door BIOPHA worden gedistribueerd en vervaardigd door LABORATOIRES DENSMORE ontworpen, geformuleerd en vervaardigd in overeenstemming met strikte kwaliteitsnormen.

De medische hulpmiddelen vervaardigd door LABORATOIRES DENSMORE en gedistribueerd door BIOPHA op de Site voldoen aan de geldende wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. In geval van andere nadelige effecten dan die vermeld in de gebruiksaanwijzing, wordt de klant aangeraden contact op te nemen met de Consumentendienst in overeenstemming met de procedures voorzien in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. De klant heeft ook de mogelijkheid om de nadelige gevolgen te melden op de volgende site: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-entreprises/signalement-sante-gouv-fr/

De producten vervaardigd door LABORATOIRES DENSMORE en gedistribueerd door BIOPHA voldoen aan de Franse en Europese wet- en regelgeving. Het is echter aan de klant om bij de lokale overheid in zijn land te informeren naar mogelijke beperkingen op de invoer en het gebruik van de bestelde Producten.

BIOPHA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aankoop van een product dat in een bepaald land als een geneesmiddel op medisch recept wordt beschouwd, terwijl dit product in Frankrijk zonder recept verkrijgbaar is.

BIOPHA raadt klanten daarom aan vooraf bij de bevoegde autoriteiten in hun land te informeren naar mogelijke aankoopbeperkingen of naar de aankoop van een Product dat stoffen bevat die in een bepaald land verboden zijn.

Het is mogelijk dat BIOPHA om technische redenen de verpakking en verpakking van bepaalde Producten moet wijzigen, zodat deze niet langer de afbeeldingen weerspiegelen die tijdens de Bestelling op de Site worden verstrekt. Het aantal geleverde eenheden Producten zal dan gelijk zijn aan de commerciële indicaties aangegeven tijdens de Bestelling, waarbij de prijs van de bestelde Producten ongewijzigd blijft. De grafische informatie over de Producten die op de Site wordt gecommuniceerd, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet contractueel.

3-2. Beschikbaarheid van producten

De producten vervaardigd door LABORATOIRES DENSMORE en gedistribueerd door BIOPHA zijn de producten die op de Site verschijnen op de dag dat ze door de klanten worden geraadpleegd. Sommige producten kunnen tijdelijk niet op voorraad zijn. In dit geval zullen Producten die niet op voorraad zijn, niet langer zichtbaar zijn op de Site of worden aangegeven als tijdelijk niet beschikbaar. In deze laatste hypothese zal de Site hun voorspelling en indicatieve datum van nieuwe beschikbaarheid aangeven.

Promotieaanbiedingen voor producten vervaardigd door LABORATOIRES DENSMORE en gedistribueerd door BIOPHA op de site zijn geldig voor de duur die voor elke aanbieding wordt aangegeven.

Tussen het moment van validatie van de bestelling en het voorbereiden van het pakket kan er een voorraadtekort optreden. In dit geval kan de bestelling onderworpen zijn aan gedeeltelijke levering en aanvullende leveringen, waarbij de transporttoeslag de verantwoordelijkheid blijft van BIOPHA. Enkel het totaalbedrag van de bestelling wordt van de klant afgeschreven. De producten die niet op voorraad zijn, worden als nabestelling aan de klant geleverd, zodra ze weer op voorraad zijn.

4. Online bestelling plaatsen

1. Registratie op de site

Voor het gebruik van het klantaccount zijn een verbinding en een internetbrowser vereist. De browser moet worden geconfigureerd om sessiecookies toe te staan.

Tijdens de eerste bestelling wordt een klantaccount aangemaakt, waarbij de klant wordt uitgenodigd om zijn persoonlijke gegevens in te vullen en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen volgens de specificaties aangegeven op de Site (verplichte velden aangegeven met een asterisk). Al deze gegevens, gemarkeerd als verplicht met een asterisk, zijn noodzakelijk voor het beheer van de klantaccount, de acceptatie en uitvoering van de bestelling (hierna “Bestelling” genoemd).

Vervolgens wordt door het BIOPHA-systeem een ​​uniciteits- en identificatiecontrole uitgevoerd. Als hij zijn wachtwoord kwijtraakt, moet de klant klikken op “Wachtwoord vergeten?” » en voer het e-mailadres in dat is opgegeven bij het aanmaken van hun klantaccount. Naar deze laatste wordt een link gestuurd met de uitnodiging om hun wachtwoord opnieuw in te stellen.

Dit wachtwoord wordt op geen enkele manier gebruikt om een ​​betaling uit te voeren.

Dit wachtwoord en deze identificatiecode worden van de klant gevraagd telkens wanneer hij zich identificeert om een ​​bestelling te plaatsen of toegang te krijgen tot zijn klantenzone. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle nodige maatregelen te nemen om zijn gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen, zodat deze op geen enkele manier worden misbruikt, gekopieerd en/of overgenomen. De verbinding met de Site gebeurt onder hun volledige verantwoordelijkheid.

Alle persoonlijke gegevens die in het kader van het aanmaken van het klantaccount worden doorgegeven, moeten door de klant zelf rechtstreeks via zijn klantenaccount worden bijgewerkt. De eerder door laatstgenoemde verstrekte persoonlijke gegevens van de klant worden vóór elke nieuwe aanvaarding van bestellingen opgeroepen.

In het bijzonder, in het geval van een wijziging van alle of een deel van zijn persoonlijke gegevens (in het bijzonder zijn postadres), verbindt de klant zich ertoe om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn klantenaccount, in het bijzonder om de levering van de Producten in optimale omstandigheden voor BIOPHA mogelijk te maken. .

In het geval dat de postgegevens van de klant zijn gewijzigd en de klant niet de nodige wijzigingen heeft aangebracht in zijn klantenaccount op het moment van acceptatie van de Bestelling, kan BIOPHA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, hetzij als gevolg van het niet leveren van de Producten, de klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt op het moment van aanvaarding van de Bestelling.

In het algemeen garandeert de klant BIOPHA dat alle informatie die hij op het inschrijvingsformulier meedeelt juist, actueel, oprecht is en niet door enig misleidend karakter besmet is.

2. Orderbevestiging

Promotiecodes kunnen op elke manier aan de Klanten worden meegedeeld en geven toegang tot verschillende voordelen die tijdens deze communicatie worden uitgelegd. Indien hij er een in zijn bezit heeft, krijgt de klant de mogelijkheid om deze bij het voltooien van de Bestelling te verstrekken. De Klant moet voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden van de promotiecode om ervan te kunnen profiteren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan een promotiecode slechts één keer per Klant worden gebruikt. Promotiecodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd en kunnen niet worden gecombineerd met een voucher en/of enige actie-aanbieding. Bovendien kunnen promotiecodes en vouchers niet worden terugbetaald in geld.

Voordat de klant zijn Bestelling valideert, wordt hij herinnerd aan de informatie met betrekking tot de kenmerken van de Producten, hun prijzen, hun hoeveelheden, de levertijd van de Bestelling en het feit dat zijn Bestelling een betalingsverplichting met zich meebrengt. Zodra de klant deze informatie heeft gelezen en deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud heeft gelezen en aanvaard door middel van een selectievakje, kan de klant zijn Bestelling bevestigen door op het pictogram "Betaal mijn bestelling" te klikken dat op de betaling verschijnt. pagina van de site. De Bestelling wordt dan geacht louter en alleen door de klant te zijn aanvaard en de verkoopovereenkomst definitief tot stand te zijn gekomen. De Bestelling wordt pas verzonden na verificatie van de betaalmethode, ontvangst van de incassomachtiging van de bankkaart van de klant of bevestiging van Shopify, verificatie van de overeenstemming van de Bestelling met deze algemene verkoopvoorwaarden en de beschikbaarheid van het/de Product(en).
Houd er rekening mee dat de klant een herroepingsrecht heeft, waarvan de voorwaarden worden beschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Omdat de Bestelling als definitief wordt beschouwd, kan er met geen enkele wijziging rekening mee worden gehouden. BIOPHA kan geen artikelen aan het bestelde winkelmandje toevoegen. Als de klant extra artikelen wil, moet hij een nieuwe bestelling plaatsen. Er wordt een orderbevestigingsbericht naar de klant gestuurd naar zijn e-mailadres na validatie van de betaling voor zijn bestelling op de site, waarmee de verkoop van de producten wordt bevestigd. Op de dag dat het voorbereide pakket vertrekt, wordt er een tweede e-mail naar hem verzonden. Andere e-mails kunnen vervolgens door directe vervoerders en/of door BIOPHA naar de klant worden gestuurd om hen op de hoogte te stellen van de voortgang van de levering van het pakket of door hun bank ter bevestiging van hun betaling.

3. Opschorting en deactivering van het klantenaccount

BIOPHA behoudt zich het recht voor om de Klantaccount van Abonnees en/of Klanten automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, tijdelijk of definitief op te schorten in de volgende gevallen: ernstige en/of herhaalde niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden, herhaalde betalingsincidenten , ongepast gedrag, fraude door de Klant, wederverkoop van Producten door de Klant (doorverkoop van Producten via parallelle markten), verstrekken van valse informatie bij het aanmaken van het Klantaccount. De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn klantaccount van de Site te verwijderen door een schriftelijk verzoek per e-mail te formaliseren op het volgende adres: contact@densmore.fr

5. Prijs en betalingsvoorwaarden

5-1 Prijs van producten en verzendkosten

De prijzen van de door BIOPHA gedistribueerde Producten zijn aangegeven in euro's inclusief belasting.

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro, inclusief alle belastingen en verplichte bijdragen. Elke wijziging in het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de door BIOPHA verkochte Producten. Eventuele bankkosten blijven de verantwoordelijkheid van de klant (ook in geval van terugbetaling). De verzendkosten voor Bestellingen worden aan Klanten gespecificeerd op het moment van acceptatie van de Bestelling.

De prijzen zijn de prijzen die door BIOPHA zijn vastgesteld op de dag van de Bestelling en op de Site, en kunnen verschillen van de prijzen die worden waargenomen bij bepaalde wederverkopers, in het bijzonder op andere wederverkoperssites, die vrij zijn om hun eigen wederverkoopprijzen vast te stellen, waarbij BIOPHA hen een algemene verkoopprijsoriëntatie, die indicatief blijft voor deze wederverkopers.

BIOFA behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen (inclusief verzendkosten). Indien van toepassing gelden de wijzigingen alleen voor toekomstige Bestellingen; reeds betaalde bestellingen worden niet beïnvloed door de prijswijzigingen. Verder BIOPHA behoudt zich het recht voor om elke uitvoering van de Bestelling en/of levering, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag dat mogelijk verschuldigd is door de klant, in het geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude tegen BIOPHA , ook in verband met eerdere bestellingen. Het is ook mogelijk dat BIOPHA om technische redenen kan het nodig zijn de verpakking van bepaalde Producten te wijzigen. Het aantal geleverde eenheden Producten zal dan gelijk zijn aan de commerciële indicaties aangegeven tijdens de Bestelling, waarbij de prijs van de bestelde Producten ongewijzigd blijft.

5-2 Betalingsvoorwaarden

Betaling voor de Bestelling door de klant gebeurt op het Shopify-platform, via de STRIPE-betaalmodule. De klant moet de prijs betalen die is aangegeven op het moment van validatie van zijn Bestelling (inclusief de prijs van de Producten en de verzendkosten). Hiertoe moet de Klant op het Shopify-platform zijn bankkaartgegevens opgeven, die verplicht zijn voor de betaling, de gebruikte bankkaart moet geldig zijn. Om de bestelling te valideren, wordt er door middel van een selectievakje aan herinnerd dat de Klant de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard (op de Site is een hyperlink met betrekking tot de Algemene Voorwaarden aanwezig waardoor de Klant er gemakkelijk toegang toe heeft).

De klant aanvaardt de Bestelling door op de knop “Betaal mijn bestelling” te klikken. De Bestelling wordt dan geacht louter en alleen door de klant te zijn aanvaard en de verkoopovereenkomst is tot stand gekomen. Houd er rekening mee dat de klant een herroepingsrecht heeft, waarvan de voorwaarden worden beschreven in artikel 7. Tijdens de banktransactie worden alle gegevens gecodeerd verwerkt door onze betalingsprovider. Er worden door BIOPHA geen bankopdrachtgegevens geregistreerd. De klant ziet op zijn rekeningafschrift dat de afschrijving afkomstig is van de website www.densmoredirect.com. BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen op het betalingsplatform van de intermediaire dienstverlener. In geval van een storing wordt de klant aangeraden contact op te nemen met de Consumentenservice van Densmore in overeenstemming met de procedures voorzien in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

De klant garandeert dat BIOPHA volledig bevoegd is om de betaalmiddelen te gebruiken die gebruikt worden voor de betaling van elke Bestelling. BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen.

5-3 Facturering

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de klant dat hij akkoord gaat met het raadplegen en downloaden van de elektronische factuur voor alle Bestellingen die op de website www.densmoredirect.com worden geplaatst. De facturen zullen toegankelijk zijn in hun klantenruimte, zodat ze deze kunnen downloaden. In overeenstemming met artikel L.213-1 van het Consumentenwetboek zal BIOPHA voor elke Bestelling met een bedrag gelijk aan of groter dan 120 euro de factuur die het sluiten van de verkoopovereenkomst met betrekking tot de Bestelling bevestigt, gedurende een periode van 10 jaar bewaren. vanaf de levering van de Bestelproducten. De klant kan tijdens deze periode op elk moment om toegang verzoeken door middel van een schriftelijke klacht gericht aan Densmore Consumer Services in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

De Klant heeft rechtstreeks vanuit zijn Klantaccount toegang tot de facturen die overeenkomen met elk van zijn bestellingen.

5-4 Eigendomsvoorbehoud

BIOPHA behoudt zich het eigendom van de bestelde, geleverde en gefactureerde Producten voor tot de volledige betaling van de prijs ervan. De risico's van diefstal, verlies en beschadiging van de Producten berusten echter bij de klant zodra het pakket hem ter beschikking wordt gesteld.

6. Levering

6-1. Bezorglocaties

BIOPHA levert zijn producten op het vasteland van Frankrijk (inclusief Corsica). BIOPHA behoudt zich echter het recht voor om bepaalde bestemmingen te beperken, zonder dat de consument een klacht kan indienen. De Producten worden geleverd op het afleveradres dat is opgegeven bij de registratie van de Bestelling door de Klant. Er wordt hierbij aan herinnerd dat BIOPHA niet gehouden zal zijn aan haar verplichtingen in geval van onjuiste of ontbrekende vermelding van het leveringsadres en/of van de identiteit van de klant tijdens de invoer door deze laatste in zijn Klantenaccount. In deze hypothese kan BIOPHA niet aansprakelijk worden gesteld.

6-2. Bezorgingsvertraging

De levertijd komt overeen met de verwerkings-, voorbereidings- en levertijden van een pakket, waarbij elke Bestelling uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van validatie van de Bestelling wordt geleverd. De leveringstermijn die op de factuur vermeld staat, is uitsluitend indicatief en hangt af van de leveringswijze die gekozen werd op het ogenblik van de Bestelling, alsook van de uitvoering van de levering door de gekozen transporteur, waarop BIOPHA niet rechtstreeks kan ingrijpen.

Hier wordt gespecificeerd dat BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering van vervoersdiensten, wanneer de niet-uitvoering of het falen te wijten is aan de klant, of aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. Het telefoonnummer dat de klant bij registratie van de bestelling heeft opgegeven, kan worden doorgegeven aan de gekozen vervoerder om de bezorging van het pakket te vergemakkelijken. De informatie die door de klant wordt ingevoerd tijdens de validatie van de Bestelling bindt de klant: in geval van verzuim om informatie te verstrekken of in geval van een fout in de bewoording van de contactgegevens van de klant, zal BIOPHA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onvermogen om de Bestelling te leveren.

Een Bestelling kan slechts één keer geleverd worden. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen te ontvangen op het adres dat hij heeft opgegeven bij het invoeren van zijn bestelling. De klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op het afleveradres wanneer het pakket door de vervoerder wordt aangeboden. In het geval dat de klant niet aanwezig is bij de eerste aanbieding van het pakket, kan de vervoerder desgewenst het pakket in de brievenbus van de klant achterlaten als de afmetingen van het pakket dit toelaten, of de klant informeren over een tweede pas, of laat het pakket achter op het dichtstbijzijnde relaispunt. In dit laatste scenario verbindt de klant zich ertoe zijn pakket op te halen bij het door de vervoerder gekozen pakketadres, waarvan de contactgegevens en de termijnen voor het ophalen ervan zo snel mogelijk na de levering door de vervoerder naar de klant worden verzonden. Als de klant het pakket niet binnen de gestelde tijd ophaalt, wordt het teruggestuurd naar BIOPHA of enige structuur die door laatstgenoemde wordt gemachtigd met als doel niet-opgeëiste pakketten van klanten terug te vorderen. Als de klant, nadat het pakket niet binnen de gestelde termijn is teruggevonden, het pakket opnieuw wil laten verzenden, zal hij of zij de verzendkosten moeten betalen (de klant wordt verzocht contact op te nemen met de Consumentenservice).

In geval van laattijdige levering, met uitzondering van gevallen van overmacht en met uitzondering van gevallen die te wijten zijn aan transportdiensten, kan de klant zijn Bestelling annuleren na een ingebrekestelling aan BIOPHA .  om de levering binnen een redelijke termijn uit te voeren die niet succesvol blijft, door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen, gericht aan de Densmore Consumentenservice in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. De Bestelling wordt dan geannuleerd na ontvangst van deze aangetekende brief met ontvangstbevestiging door BIOPHA . , tenzij laatstgenoemde de Bestelling inmiddels heeft afgeleverd. BIOFA zal, in geval van annulering van de Bestelling in de bovenstaande hypothese, verplicht zijn om de klant het volledige Bestelling terug te betalen, binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Bestelling werd geannuleerd.

6-3. Anomalie, schade, beschadigd pakket

Als het pakket verloren is gegaan door BIOPHA en/of de door BIOPHA gekozen vervoerder , BIOPH verbindt zich ertoe een pakket terug te sturen, acht (8) dagen na de schriftelijke klacht van de klant gericht aan Consumentendiensten op het adres vermeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, en na onderzoek door BIOPHA waarbij de vervoerder het verlies van het pakket bevestigt.

Als het pakket beschadigd is, moet de klant per post of e-mail contact opnemen met de Consumentendienst, op de adressen vermeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, waarbij hij de aard van de schade uitlegt en rechtvaardigt en eventueel ondersteunend bewijsmateriaal verstrekt (met name foto's van het beschadigde pakket). BIOFA verbindt er zich vervolgens toe om het beschadigde product(en) op eigen kosten te retourneren. Bij kennelijk misbruik in de klacht behoudt Consumentenservice zich het recht voor de producten niet te vervangen, en ook niet te vergoeden.

7. Herroepingstermijn

In overeenstemming met de huidige wetgeving profiteert de klant van de wettelijke termijn van veertien (14) dagen om zijn Bestelling in te trekken en te annuleren, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen. In geval van verzending van één enkele Bestelling loopt voornoemde termijn vanaf de dag na de dag van ontvangst van de goederen door de klant. Bij een Bestelling voor meerdere afzonderlijk geleverde goederen loopt de termijn vanaf de dag na de dag van ontvangst van het laatste goed. Indien de betreffende termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het herroepingsrecht kan om de volgende redenen niet door de klant worden uitgeoefend (zie artikel L 221-8 van de consumentenwet):

 • Elk product dat na levering door de klant wordt geopend, gebruikt of ontzegeld om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming
 • Elk product dat snel bederft of vervalt.

In overeenstemming met artikel L221-21 van de Consumentenwet kan dit herroepingsrecht worden uitgeoefend met behulp van het formulier in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden of door een andere ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin de wens van de klant tot uitdrukking wordt gebracht. Er wordt gespecificeerd dat de bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht bij de klant ligt. De klant die binnen de wettelijke termijn gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, moet het ontvangen pakket (inclusief eventuele cadeau(s)) binnen een termijn van veertien (14) dagen terugsturen naar het adres vermeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. van zijn besluit om zich terug te trekken. Om dit te doen, wordt er een verzendlabel naar de klant gestuurd voor het retourneren van de producten die het voorwerp uitmaken van de herroeping, waarbij de retourkosten voor rekening van laatstgenoemde blijven. Het pakket moet in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd naar het adres vermeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

Als aan de voorwaarden met betrekking tot herroeping zoals hierin gespecificeerd is voldaan, zal BIOPHA de klant vervolgens de betaalde bedragen terugbetalen die overeenkomen met de geretourneerde producten (inclusief leveringskosten) binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop BIOPHA op de hoogte zijn gesteld van het besluit van de klant om zich terug te trekken. BIOFA behoudt zich voorts het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat de klant de teruggestuurde producten heeft teruggevonden of totdat deze een bewijs van verzending van de producten heeft voorgelegd. BIOFA zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de klant bij de initiële transactie, tenzij laatstgenoemde uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.

Tenslotte BIOPHA zal geen aanvullende kosten moeten vergoeden indien de klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode aangeboden door BIOPHA .

8. Wettelijke garanties

BIOFA is aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming van de Producten met de verkoopovereenkomst onder de voorwaarden van artikel L. 211-4 en volgende van het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken in het verkochte artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Wetboek van Consumptie. de Code Civiel.

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, als onderdeel van de wettelijke conformiteitsgarantie van artikel L. 211-4 van de Consumentenwet:

 • Profiteert van een periode van twee jaar vanaf de levering van de Producten om te handelen volgens de procedure aangegeven in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 • Kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 • Is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de 24 maanden na de levering ervan.

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing is, onafhankelijk van een eventuele verleende commerciële garantie. Houd er rekening mee dat de wettelijke conformiteitsgarantie betrekking heeft op de Producten en hun accessoires. Bij bederfelijke goederen, zoals cosmetische producten, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen, is de nalevingsduur echter beperkt.

De klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte artikel in te voeren volgens de procedure aangegeven in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, en in dit geval kan hij kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs.

8-1. Wettelijke garanties van conformiteit

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet, BIOPHA vermeldt het bestaan, de implementatievoorwaarden en de inhoud van de wettelijke conformiteitsgarantie. Volgens de bepalingen van artikel L217-5 van de Consumentenwet voldoet een goed wanneer het: - geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht, indien van toepassing:

 • dat het overeenkomt met de beschrijving van BIOPHA en beschikt over de kwaliteiten die in monster of model worden gepresenteerd;
 • dat het de kwaliteiten biedt die een consument legitiem mag verwachten na de publieke verklaringen van BIOPHA (reclame, etikettering, enz.).

-de door de partijen gedefinieerde kenmerken heeft of specifiek is voor het door de klant beoogde bijzondere gebruik, bekend bij BIOPHA en geaccepteerd.

Daarom BIOPH  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die zich voordoen als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen op het product, de gebruiksaanwijzing en de verpakking ervan.

De actie om de conformiteit te garanderen is twee (2) jaar na de levering van het Product verstreken. Bij bederfelijke levensmiddelen, zoals cosmetische producten, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen, is de nalevingstermijn echter beperkt. Alle conformiteitsgebreken die zich binnen twee (2) jaar na de levering van het Product voordoen, worden verondersteld te bestaan ​​op het moment van verkoop.

De klant kan geen beroep doen op de conformiteitsgarantie volgens L.217-8 van de Consumentenwet:

 • wanneer hij op het moment van het plaatsen van de Bestelling op de hoogte was van het gebrek;
 • wanneer hij het defect niet kon negeren bij het plaatsen van de Bestelling.

Wanneer er sprake is van een gebrek aan conformiteit, zal BIOPHA zal het Product vervangen. BIOPHA stelt de klant een gefrankeerd retourformulier ter beschikking, dat de klant op eenvoudig verzoek van Consumentendiensten kan ontvangen.

Retourzendingen dienen te geschieden binnen één (1) maand na verzending van de retourbon naar het adres vermeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat het Product niet vervangbaar is, kan de klant ontbinding van het contract en terugbetaling van de Bestelling verkrijgen, tenzij het gebrek aan overeenstemming gering is, of de vermindering ervan (verlaging van de prijs van het Product).

8-2. Wettelijke garanties tegen verborgen gebreken

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet vermeldt DENSMORE het bestaan, de uitvoeringsvoorwaarden en de inhoud van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.

Volgens de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek is DENSMORE gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte Product die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik in die mate beperken dat de klant het niet zou hebben gekocht, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij ervan op de hoogte was geweest. De wettelijke garantie dekt alle kosten die voortvloeien uit verborgen gebreken.

DENSMORE is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de klant zichzelf heeft kunnen overtuigen, maar voor verborgen gebreken, ook al was hij daar niet van op de hoogte, tenzij hij in dat geval heeft bedongen dat hij niet gehouden zal zijn tot het leveren van eventuele gebreken. garantie. Het gebrek moet dateren van vóór de verkoop en maakt de Producten ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn.

De klant heeft de keuze:

 • het Product retourneren en de prijs terugkrijgen;
 • het ding houden en een deel van de prijs terugkrijgen.

De termijn voor het ondernemen van actie bedraagt ​​twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

9. Beschikbaarheid van websitediensten

De Site is normaal gesproken vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week (7) en het hele jaar door toegankelijk voor klanten, behalve in geval van vrijwillige of onbedoelde onderbreking en in het bijzonder tijdens onderhoud. BIOFA is verantwoordelijk voor de inhoud die zij zelf publiceert. De informatie die op de Site wordt meegedeeld, wordt echter uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt, is niet-contractueel en BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld vanwege de mogelijke onjuistheid van de gepubliceerde informatie. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. BIOFA behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen.

De verantwoordelijkheid van BIOPHA kan in het bijzonder niet worden ingeschakeld voor:

 • Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website en in het bijzonder elk exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de klant, in het bijzonder maar niet uitputtend gekoppeld aan technische, IT- of compatibiliteitsfouten van de Website met hardware of software.
 • Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de inhoud en/of het gebruik van de Website of waartoe klanten via de Website toegang zouden kunnen krijgen.
 • Weglatingen en/of fouten die de Website kan bevatten.
 • Illegale inhoud of activiteiten die op de Website aanwezig kunnen zijn zonder dat u zich hiervan bewust bent in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Het gebruik van de Site impliceert een loyale houding van de klant, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, op risico van aansprakelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Site.

BIOFA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle of gerechtvaardigde noodzaak, genoodzaakt zou zijn de Site te wijzigen, op te schorten of te verwijderen.

BIOFA wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot mogelijke ontevredenheid van klanten over de inhoud van de site of de werking ervan.

BIOFA kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een of meer klanten geen verbinding kunnen maken met hun klantenaccount vanwege een technische storing of een probleem dat met name verband houdt met netwerkcongestie.

BIOFA stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten (in het bijzonder weergave op de Site, verzenden van onjuiste e-mails), gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de Site of op de websites waarnaar de Site verwijst, elke storing van het internetnetwerk die de goede werking van de Site verhindert (met name als gevolg van kwaadwillige handelingen van buitenaf); onderbrekingen, vertragingen bij de gegevensoverdracht, storingen in de terminal, de telefoonlijn van de gebruiker, servers, internetproviders, telefoonoperatoren, computerapparatuur, software; het verlies van een e-mail en, meer in het algemeen, het verlies van gegevens, de gevolgen van een virus, een computerfout, een anomalie, een technische storing, elke schade veroorzaakt aan de terminal van een klant, elk technisch materiaal, materiaal en software van welke aard dan ook, die verhinderd of de mogelijkheid beperkt om de Website te gebruiken of het systeem van een klant te beschadigen. Het is aan alle klanten om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software die op hun apparatuur is opgeslagen, te beschermen tegen eventuele aanvallen. De verbinding van een persoon met de Site gebeurt onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Op dezelfde manier impliceert het gebruik van de Site kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij en de risico's van besmetting door mogelijke virussen die op het netwerk circuleren. Elke poging van een klant of een persoon om de Site opzettelijk te beschadigen, vormt een inbreuk op de burgerlijke en strafrechtelijke regelgeving en op BIOPHA behoudt zich het recht voor om enige actie van deze aard te ondernemen.

Klanten verklaren en erkennen dat zij zich bewust zijn van de kenmerken, risico's en beperkingen van internet en in het bijzonder dat de overdracht van gegevens en informatie op internet alleen profiteert van relatieve technische betrouwbaarheid, aangezien deze circuleren op heterogene netwerken met uiteenlopende kenmerken en technische capaciteiten die de toegang verstoren of op bepaalde momenten onmogelijk maken.

10. Intellectuele eigendom en hyperlinks

Alle inhoud van de site, inclusief downloadbare inhoud, maar ook en op een niet-uitputtende manier: de merken, grafische charter, logo's, foto's, iconen, plannen, teksten, geluiden, video's waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van DENSMORE en worden als zodanig beschermd door wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom over de hele wereld, met uitzondering van de elementen die op de Site uitdrukkelijk als royaltyvrij zijn aangemerkt.

Deze Algemene Voorwaarden houden geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten ten gunste van de klant in en staan ​​geen enkele weergave, aanpassing, reproductie, exploitatie, geheel of gedeeltelijk, of wijziging van de elementen toe, op welk medium dan ook, waarop DENSMORE intellectuele eigendomsrechten bezit, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van DENSMORE . Het niet naleven van dit verbod vormt een daad van namaak die tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan leiden, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. DENSMORE behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die dit verbod niet respecteert.

Reproducties en opslag van de inhoud van de Site mogen alleen plaatsvinden voor andere doeleinden dan strikt persoonlijk, privégebruik, en daarom met uitsluiting van elk collectief, professioneel of commercieel gebruik. DENSMORE is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die naar zijn site verwijzen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de techniek die bekend staat als “framing” of “deep linking”. Deze hyperlinks zijn eveneens ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOPHA.

11. Persoonsgegevens en cookies

Klanten worden ervan op de hoogte gebracht dat hun persoonlijke gegevens die bij hen worden opgevraagd en/of die worden verzameld op de website www.densmoredirect.com, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. De details van de uitgevoerde verwerking worden gespecificeerd door op de link ‘Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming’ op deze website te klikken (onderaan de pagina).

12. Diverse bepalingen

BIOPHA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij de klant onderworpen blijft aan de voorwaarden waarmee hij zich heeft verbonden op het moment van aanvaarding van de Bestelling. De online versie van de Algemene Voorwaarden op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst, heeft voorrang op eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. Het feit dat BIOPHA op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand doen van het recht om er later voordeel uit te halen. BIOPHA heeft de mogelijkheid om de rechten en plichten die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde van haar keuze. Contracten gesloten tussen BIOPHA en de Klant kan door laatstgenoemde niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOPHA .

13. Overmacht

In geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, zal BIOPHA moet de klant binnen vijftien (15) dagen na het plaatsvinden van deze gebeurtenis per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen. Overmacht wordt gedefinieerd als elke gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kan worden voorzien bij het aanvaarden van de Bestelling en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, waardoor BIOPHA haar verplichtingen niet kan nakomen. .

De gevallen die doorgaans in de jurisprudentie van de Franse hoven en tribunalen worden gehanteerd, worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen. Ziekten, epidemieën of overheidsmaatregelen die BIOPHA verhinderen, worden eveneens als overmacht beschouwd. om aan zijn verplichting te voldoen. Alle verplichtingen van BIOPHA wordt opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, zonder compensatie. Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, kan het betreffende contract automatisch worden beëindigd, zonder enige vergoeding voor beide partijen.

14. Contactpersoon

De klant heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met BIOPHA Consumer Services , hetzij per telefoon +33 (0)2 51 09 08 04, of via het volgende e-mailadres contact@densmore.fr, of per post gericht aan LABORATOIRES DENSMORE – Densmore Consumer Service, Parc d'Activité Sud Loire, 85612 MONTAIGU Cedex – Frankrijk.

15. Gedeeltelijke niet-geldigheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of naar aanleiding van een beslissing van een bevoegde rechtbank die definitief is geworden, behouden de overige bepalingen hun kracht en reikwijdte.

16. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

BIOPHA is lid van de Federatie van Bedrijven voor Verkoop op Afstand (FEVAD) en verbindt zich ertoe de regels en praktijken ervan te respecteren.
In geval van een geschil moet de consument zijn klacht schriftelijk indienen bij:

BIOPHA - DENSMORE DIRECTE Klantenservice
Bedrijvenpark Zuid-Loire - BP1211
85 612 MONTAIGU Cedex
Frankrijk

Bij ontstentenis van een minnelijke schikking en in overeenstemming met de artikelen van het Consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen, kan de Consument kosteloos contact opnemen met FEVAD, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Consumentenbemiddelaar FEVAD - BP 20015 - 75362 PARIS CEDEX 8 - https://www.mediateurfevad.fr .

Wilt u weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik dan hier .

Ten slotte kan de consument die een online aankoop heeft gedaan, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, ook zijn klacht indienen op de site https:// webgate.ec .europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR

In geval van een mislukte bemiddeling kan de consument zich wenden tot een van de territoriaal bevoegde rechtbanken krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of tot de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het moment dat de overeenkomst werd gesloten of het schadebrengende feit zich voordeed. .

BIJLAGE 1: Herroepingsformulier

Formulier dat moet worden verzonden samen met een pakket met daarin alle producten waarvoor de herroeping wordt aangevraagd:

" Ter attentie van

BIOFA

Densmore-consumentendiensten

Bedrijvenpark Zuid-Loire

BP 1211

85 612 MONTAIGU

Cedex FRANKRIJK

Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het/de product(en) waarvan de referenties als volgt zijn:

Klantaankoopordernummer:

Datum aankooporder klant:

Product(en) waarop de herroeping betrekking heeft:

Besteld/ontvangen op:

Klantnaam :

Klant adres:

Datum :

Plaats :

Handtekening van de klant:

VERKOOPVOORWAARDEN
Van toepassing op het abonnement […]

Preambule

Het bedrijf BIOPHA brengt via zijn website www.densmoredirect.com verschillende producten op de markt, zoals beschreven in artikel 5 hieronder. De Site is een e-commerceplatform waarmee internetgebruikers de Producten kunnen bestellen die door het bedrijf BIOPHA te koop worden aangeboden via een online afgesloten Abonnement.


Definities

“Abonnement”: verwijst naar het contract dat de Klant ondertekent met het bedrijf BIOPHA om hem in staat te stellen de door de Klant geselecteerde Producten te ontvangen volgens de voorwaarden en bepalingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd. Het Abonnement wordt afgesloten voor de door de Klant gekozen duur, namelijk de frequentie van de verzendingen, en wordt stilzwijgend verlengd, volgens dezelfde voorwaarden, voor een identieke duur (behoudens wijziging door de Klant of beëindiging);

“Klant(en)”: betekent elke persoon van 18 jaar of ouder die voor persoonlijke behoeften een Abonnement op de Site afsluit;

“CGV”: verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden waarin de rechten en plichten van BIOPHA en internetgebruikers (inclusief registranten en klanten) worden vastgelegd;

“Bestelling(en)”: verwijst naar de bestelling(en) van Product(en) die zijn geplaatst als onderdeel van het Abonnement dat de Klant heeft afgesloten bij het bedrijf BIOPHA op de Site en volgens de voorwaarden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden;

“Klantaccount”: duidt de ruimte aan die door het geregistreerde lid op de site is gecreëerd en die voor laatstgenoemde toegankelijk is met behulp van zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord die hij heeft verstrekt;

“Persoonlijke gegevens”: verwijst naar alle persoonlijke gegevens waarmee de internetgebruiker, de Abonnee en/of de Klant direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd tijdens het surfen op de Site, het aanmaken en beheren van hun Klantaccount en/of bij het abonneren op een Abonnement;

“Registreerder(s)”: duidt elke persoon aan die een Klantaccount op de Site heeft aangemaakt na de inschrijving op een Abonnement en die toegang heeft tot een speciale ruimte waar onder andere zijn/haar Persoonsgegevens en zijn voorkeuren met betrekking tot hun abonnement, de status van hun bestellingen, enz. ;

“Internetgebruiker(s)”: duidt alle natuurlijke personen aan die de wettelijke leeftijd hebben bereikt en die hun volledige persoonlijkheid en rechtsbevoegdheid genieten en op de site www.densmoredirect.com surfen;

“Product(en)”: heeft uitsluitend betrekking op de producten die zijn aangegeven als beschikbaar voor een abonnement op de Site en die door de Klant zijn aangekocht door via de Site een Abonnement te nemen bij BIOPHA;

“Site”: verwijst naar de website die toegankelijk is via het volgende URL-adres www.densmoredirect.com.

Voorwerp

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden” genoemd) is enerzijds het bepalen van de rechten en verplichtingen van BIOPHA en internetgebruikers (inclusief registranten en klanten) en anderzijds , om de voorwaarden van het Abonnement op de Producten als bedoeld in artikel 5 vast te stellen en in het bijzonder die met betrekking tot de prijs, levering en eventuele retourzendingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de detailhandel en op eindgebruikers (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen in het kader van een commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit). Indien dit niet het geval is, wordt elk Abonnement afgesloten op de Site automatisch beëindigd door BIOPHA en zonder enige vergoeding aan de Klant.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en zonder discriminatie voor internetgebruikers (inclusief registranten en klanten).

Elke inschrijving op een Abonnement bij BIOPHA impliceert noodzakelijkerwijs, als substantiële en bepalende voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

BIOPHA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De nieuwe algemene verkoopvoorwaarden zullen, indien van toepassing, onder de aandacht van internetgebruikers (inclusief Abonnees en Klanten) worden gebracht door online wijziging en zullen, in het bijzonder voor Klanten, alleen van toepassing zijn op Abonnementen die zijn afgesloten na de wijziging van genoemde voorwaarden. Algemene voorwaarden.

Producten die op de Site worden aangeboden

Producten

Er wordt aangegeven dat slechts enkele van de producten waarnaar op de Site wordt verwezen, beschikbaar zijn voor een abonnement. Zij bevatten een indicatie daartoe. Ze bestaan ​​uit cosmetica, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen.

De Producten die in het kader van het Abonnement worden aangeboden, zijn de Producten die op de Site verschijnen op de dag dat zij door de Internetgebruikers worden geraadpleegd.

BIOPHA streeft ernaar haar klanten tevreden te stellen door hen een ruime keuze aan producten aan te bieden. Deze producten hebben een zogenaamde fysiologische dosis. In geval van twijfel luistert BIOPHA naar de klanten en staat tot hun beschikking voor eventuele aanvullende informatie.


Elk Product maakt, voor zover mogelijk, het voorwerp uit van een beschrijvend blad met de essentiële kenmerken van het genoemde Product, dat op de Site wordt gepubliceerd.

De medische hulpmiddelen die BIOPHA op de Site te koop aanbiedt, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. In geval van andere bijwerkingen dan die vermeld in de gebruiksaanwijzing, wordt de klant aangeraden contact op te nemen met de Densmore Consumentenservice in overeenstemming met de procedures voorzien in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden. De klant heeft ook de mogelijkheid om de nadelige gevolgen te melden op de volgende site: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-entreprises/signalement-sante-gouv-fr/

De producten vervaardigd door LABORATOIRES DENSMORE en gedistribueerd door BIOPHA voldoen aan de Franse en Europese wet- en regelgeving. Het is echter aan de klant om bij de lokale overheid in zijn land te informeren naar mogelijke beperkingen op de invoer en het gebruik van de bestelde Producten.
BIOPHA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aankoop van een product dat in een bepaald land als een geneesmiddel op medisch recept wordt beschouwd, terwijl dit product in Frankrijk zonder recept verkrijgbaar is.
BIOPHA raadt klanten daarom aan vooraf bij de bevoegde autoriteiten in hun land te informeren naar mogelijke aankoopbeperkingen of naar de aankoop van een Product dat stoffen bevat die in een bepaald land verboden zijn.

Het kan zijn dat BIOPHA om technische redenen verplicht is om de verpakking en verpakking van bepaalde Producten te wijzigen, zodat deze niet langer de afbeeldingen of foto's weerspiegelen die op de Site verschijnen op het moment van de Bestelling en als zodanig kan de aansprakelijkheid van BIOPHA niet worden aanvaard. Het aantal geleverde eenheden Producten zal dan gelijk zijn aan de commerciële indicaties aangegeven tijdens de Bestelling, waarbij de prijs van de bestelde Producten ongewijzigd blijft. De grafische informatie over de Producten die op de Site wordt gecommuniceerd, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet contractueel.

Beschikbaarheid van producten

De Producten die voor een abonnement worden aangeboden, zijn de Producten die op de Site verschijnen op de dag dat ze door de Klanten worden geraadpleegd.

Sommige producten kunnen tijdelijk niet op voorraad zijn. In dit geval zullen Producten die niet op voorraad zijn, niet langer zichtbaar zijn op de Site of worden aangegeven als tijdelijk niet beschikbaar. In deze laatste hypothese zal de Site hun voorspelling en indicatieve datum van nieuwe beschikbaarheid aangeven.

Promotieaanbiedingen voor Producten die door LABORATOIRES DENSMORE op de Site te koop worden aangeboden, zijn geldig gedurende de duur die voor elke aanbieding wordt aangegeven.
Tussen het moment van validatie van een Bestelling (als onderdeel van het Abonnement) en de voorbereiding van het pakket kan er een voorraadtekort ontstaan. In dit geval kan de Bestelling onderworpen zijn aan gedeeltelijke levering en aanvullende leveringen, waarbij de transporttoeslag de verantwoordelijkheid van BIOPHA blijft. Het totale bedrag van de Bestelling wordt van de Klant afgeschreven. De Producten die niet op voorraad zijn, worden als nabestelling aan de Klant geleverd zodra ze weer op voorraad zijn.

Voorwaarden met betrekking tot het Abonnement

Registratie op de site

Voor het gebruik van het klantaccount zijn een verbinding en een internetbrowser vereist. De browser moet worden geconfigureerd om sessiecookies toe te staan.

Om het Abonnement te voltooien, moet de Internetgebruiker een Klantaccount aanmaken door zijn/haar Persoonsgegevens in te vullen en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen volgens de specificaties aangegeven op de Site (verplichte velden aangegeven met een asterisk). Alle gegevens die met een asterisk als verplicht zijn gemarkeerd, zijn noodzakelijk voor het beheer van de klantaccount, de aanvaarding en uitvoering van het Abonnement en de Bestellingen.

Vervolgens wordt door het BIOPHA- systeem een ​​uniciteits- en identificatiecontrole uitgevoerd. Als hij zijn wachtwoord kwijtraakt, moet de Abonnee klikken op “Wachtwoord vergeten?” » en voer het e-mailadres in dat is opgegeven bij het aanmaken van hun klantaccount. Naar deze laatste wordt een link gestuurd met de uitnodiging om hun wachtwoord opnieuw in te stellen.
Dit wachtwoord wordt op geen enkele manier gebruikt om een ​​betaling uit te voeren.
Dit wachtwoord en deze identificatie worden bij de Abonnee gevraagd telkens wanneer hij inlogt om een ​​bestelling te plaatsen of toegang te krijgen tot zijn klantenzone.
Het is aan de Abonnee om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen, zodat deze op geen enkele wijze worden misbruikt, gekopieerd en/of overgenomen. De verbinding met de Site gebeurt onder hun volledige verantwoordelijkheid.
Alle in dit kader verzonden Persoonsgegevens kunnen door de Abonnee zelf rechtstreeks via zijn Klantaccount worden bijgewerkt. De eerder door de Abonnee verstrekte persoonsgegevens van de Abonnee worden vóór elke nieuwe aanvaarding van Bestellingen in herinnering gebracht.
In het bijzonder, in het geval van een wijziging van alle of een deel van zijn Persoonsgegevens (in het bijzonder zijn postadres), verbindt de Abonnee zich ertoe om wijzigingen aan te brengen in zijn gegevens op zijn Klantenaccount, in het bijzonder om de levering van de Producten onder voorwaarden mogelijk te maken. optimaal voor BIOPHA .
In het geval dat de postgegevens van de Klant zijn gewijzigd en de Klant niet de nodige wijzigingen heeft aangebracht aan zijn klantenaccount op het moment dat hij de Bestelling aanvaardt, kan BIOPHA op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van de Producten, de De Klant is als enige verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die zijn verstrekt op het moment van aanvaarding van de Bestelling.
In het algemeen garandeert de Klant BIOPHA dat alle informatie die hij op het inschrijvingsformulier doorgeeft juist, actueel, oprecht is en niet door enig misleidend karakter is besmet.

Het plaatsen en bevestigen van een Bestelling als onderdeel van een Abonnement

Houd er rekening mee dat slechts enkele van de Producten waarnaar op de Site wordt verwezen, beschikbaar zijn voor een Abonnement. Zij bevatten een indicatie daartoe. Bij het afsluiten van het Abonnement selecteert de Klant uit deze Producten de Producten die hem interesseren, evenals het aantal ervan. De Klant moet vervolgens de leveringsfrequentie van de geselecteerde Producten selecteren uit de producten die op de Site worden aangeboden.

Promotiecodes kunnen op elke manier aan de Klanten worden meegedeeld en geven toegang tot verschillende voordelen die tijdens deze communicatie worden uitgelegd. Indien hij er een in zijn bezit heeft, krijgt de klant de mogelijkheid om deze bij het voltooien van de Bestelling te verstrekken. De Klant moet voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden van de promotiecode om ervan te kunnen profiteren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan een promotiecode slechts één keer per Klant worden gebruikt. Promotiecodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd en kunnen niet worden gecombineerd met een voucher en/of enige actie-aanbieding. Bovendien kunnen promotiecodes en vouchers niet worden terugbetaald in geld.

Door op de knop “BESTELLING” te klikken, krijgt de Klant toegang tot een nieuwe pagina waarop verschijnt:

 • een samenvatting van informatie met betrekking tot de kenmerken van zijn Abonnement, namelijk het overzicht van de door de Klant vooraf geselecteerde Producten, de prijs, de hoeveelheden en de leveringsfrequentie van de Bestellingen in het kader van het Abonnement;
 • Een speciale bijlage waarmee de Klant zijn leveringsadres en factuuradres kan invoeren, indien verschillend van het vorige;

Zodra de klant deze informatie heeft gelezen en deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud heeft gelezen en aanvaard door middel van een selectievakje, kan de klant zijn Bestelling bevestigen door op het pictogram "Betaal mijn bestelling" te klikken dat op de betaling verschijnt. pagina van de site. De Bestelling wordt dan geacht louter en alleen door de klant te zijn aanvaard en het Abonnement definitief tot stand te zijn gekomen.


In overeenstemming met artikel L221-13 van de Consumentenwet wordt er een bevestigingsbericht naar de Klant gestuurd op zijn e-mailadres zodra de betaling op de Site is gevalideerd, waarmee het abonnement op het Abonnement en alle kenmerken van dit laatste worden bevestigd.

Houd er rekening mee dat de klant een herroepingsrecht heeft, waarvan de voorwaarden worden beschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Omdat de Bestelling als definitief wordt beschouwd, kan er met geen enkele wijziging rekening mee worden gehouden. BIOPHA kan geen artikelen aan het bestelde winkelmandje toevoegen. Als de klant extra artikelen wil, moet hij een nieuwe bestelling plaatsen.

Indien de Klant problemen ondervindt bij het afsluiten van het Abonnement, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met Densmore Consumer Services volgens de procedures uiteengezet in artikel 15.

Wijziging/opschorting/beëindiging van het Abonnement

De Klant ontvangt 96 uur vóór de geplande datum en tijd van de orderbevestiging een e-mailmelding waarin hij wordt geïnformeerd over de aanstaande voorbereiding van deze laatste. Houd er rekening mee dat alle lanceringen van Bestellingen plaatsvinden op hetzelfde tijdstip als waarop de Klant zich op zijn Abonnement heeft geabonneerd.

De Klant heeft de mogelijkheid om, via zijn Klantaccount, en ten laatste op de dag en het tijdstip van de geplande Orderbevestiging, zijn Abonnement op te schorten of te beëindigen, met onmiddellijke ingang. Indien er na deze datum en tijd sprake is van opschorting of beëindiging, wordt de geplande Bestelling geleverd en wordt de gewenste opschorting of beëindiging van kracht voor de volgende Bestelling.

De Klant kan eveneens, uiterlijk op de dag en het uur van de geplande Orderbevestiging, elke wijziging aanbrengen in zijn Abonnement met betrekking tot de Producten, de hoeveelheid ervan en/of de frequentie van de verzendingen. Indien een wijziging door de Klant na deze datum en tijd plaatsvindt, wordt de wijziging van kracht voor de volgende Bestelling.

Bij gebrek aan wijziging, beëindiging of opschorting van het Abonnement door de Klant na de kennisgeving per e-mail verzonden door BIOPHA, loopt het Abonnement voort onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien in zijn Klantenaccount.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om contact op te nemen met Densmore Consumer Services om hen op de hoogte te stellen van het niet ontvangen van een e-mailmelding (of mogelijk van enige vertraging in de ontvangst ervan). In dit geval en voordat er contact wordt opgenomen met de Densmore Consumer Service, wordt de Klant eerst uitgenodigd om zijn ongewenste e-mail (spam) te controleren om te zien of de meldings-e-mail hem niet in dit specifieke vak heeft bereikt. In ieder geval kan BIOPHA niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-ontvangst van deze kennisgevings-e-mails.

In elk geval wordt elke Bestelling na het bovengenoemde tijdstip op de geplande datum als definitief beschouwd en kan deze niet worden gewijzigd of geannuleerd.

Opschorting/deactivering van klantaccount

BIOFA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, het Klantaccount van Abonnees en/of Klanten automatisch tijdelijk of permanent op te schorten in de volgende gevallen: ernstige en/of herhaalde niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden, incidenten, herhaalde betalingen, ongepast gedrag, fraude door de Klant, wederverkoop van Producten door de Klant (doorverkoop van Producten via parallelle markten), verstrekking van valse informatie bij het aanmaken van het Klantaccount. Het Klantaccount kan echter niet worden gedeactiveerd wegens inactiviteit als het overeenkomt met een lopend Abonnement.

De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn klantaccount van de Site te verwijderen door op het pictogram “mijn account verwijderen” te klikken, op voorwaarde dat er geen actueel Abonnement bestaat.

Prijs en betalingsvoorwaarden

Productprijzen en verzendkosten

De prijzen van de Producten die op de Site verschijnen, zijn aangegeven in euro, inclusief BTW (inclusief belastingen en verplichte bijdragen) en exclusief verzendings- en verpakkingskosten, met dien verstande dat de genoemde bestelde Producten worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling Besteld door BIOPHA. Eventuele bankkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Klant (ook in geval van terugbetaling). De verzendkosten voor Bestellingen worden aan Klanten gespecificeerd op het moment van acceptatie van de Bestelling.

De prijzen zijn de prijzen die door BIOPHA zijn vastgesteld op de dag van de Bestelling en op de Site, en kunnen verschillen van de prijzen die worden waargenomen bij bepaalde wederverkopers, in het bijzonder op andere sites van wederverkopers, die vrij zijn om hun eigen wederverkoopprijzen vast te stellen, waarbij BIOPHA hen een algemene verkoopprijsoriëntatie, die indicatief blijft voor deze wederverkopers.

BIOPHA behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Indien van toepassing gelden de wijzigingen alleen voor toekomstige Bestellingen; reeds betaalde bestellingen worden niet beïnvloed door de prijswijzigingen.

Met betrekking tot Bestellingen wordt hier gespecificeerd dat verzendkosten aan de Klant worden aangeboden, behalve in de bijzondere gevallen vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Wat de verzendkosten naar Corsica betreft, worden klanten geïnformeerd dat zij voor elke bestelling een bedrag van € 17 inclusief belasting moeten betalen. Zij zullen aan deze informatie worden herinnerd bij het samenvatten van de Bestelling en het te betalen bedrag van de Bestelling.

Prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW), van toepassing op de dag van de Bestelling. Elke wijziging in het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de Producten die door BIOPHA worden verkocht op de dag dat het nieuwe tarief van kracht wordt.

Bovendien behoudt BIOPHA zich het recht voor om elke uitvoering van de Bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag dat eventueel verschuldigd is door de klant, in in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude tegen BIOPHA , inclusief bij eerdere Bestellingen.

Ook is het mogelijk dat BIOPHA om technische redenen de verpakking van bepaalde Producten moet wijzigen. Het aantal geleverde eenheden Producten zal dan gelijk zijn aan de commerciële indicaties die zijn aangegeven bij het registreren van de Bestelling, waarbij de prijs van de bestelde Producten ongewijzigd blijft.

Betaalvoorwaarden

Betaling voor de Bestelling door de Klant vindt plaats via het Shopify-platform.

De Klant moet de prijs betalen die wordt aangegeven bij het valideren van zijn Abonnement.

Hiertoe moet de Klant op het Shopify-platform zijn bankkaartgegevens opgeven, die verplicht zijn voor de betaling, de gebruikte bankkaart moet geldig zijn. Er wordt hier aan herinnerd dat om het Abonnement te valideren, de Klant de Algemene Voorwaarden moet hebben gelezen en aanvaard door middel van een selectievakje (een hypertextlink met betrekking tot de Algemene Voorwaarden die op de Site aanwezig is en waardoor de Klant er gemakkelijk toegang toe heeft).

De Klant bevestigt zijn Abonnement door op de knop “INSCHRIJVEN” te klikken op de pagina waarop de bijlage “Betaling” is ingevoegd.

Tijdens de banktransactie worden alle gegevens gecodeerd verwerkt door onze betalingsprovider. Er worden geen bankgegevens geregistreerd door het bedrijf BIOPHA . De klant ziet op zijn rekeningafschrift dat de afschrijving afkomstig is van de website www.densmoredirect.com.
BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen op het betalingsplatform van de intermediaire dienstverlener. In geval van een storing wordt de klant aangeraden contact op te nemen met de Consumentenservice van Densmore in overeenstemming met de procedures voorzien in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

Levering van de Producten vindt plaats onder voorbehoud van ontvangst van het gehele betreffende bedrag.

Voor toekomstige betalingstermijnen overeenkomend met het Abonnement volgens de frequentie voorzien in de Klantaccount, aanvaardt de Klant dat het bij het afsluiten van het Abonnement vastgestelde bedrag (afhankelijk van de bestelde Producten en de gekozen leveringsfrequentie) automatisch en maandelijks wordt afgeschreven van de betaalmiddelen die bij de inschrijving voor genoemd Abonnement worden verstrekt, tenzij het Abonnement wordt gewijzigd, opgeschort of beëindigd onder de voorwaarden genoemd in artikel 6 c.
De Klant verbindt zich ertoe om gedurende de gehele duur van het Abonnement over een actueel en geldig betaalmiddel te beschikken. Het betaalmiddel van de Klant wordt gedebiteerd op de geplande datum van voorbereiding van de Bestelling, waaraan de Klant 96 uur vóór de datum en het tijdstip van de bevestiging van de Bestelling per e-mail wordt herinnerd.
De Klant garandeert dat BIOPHA volledig bevoegd is om de bankkaart te gebruiken die gebruikt wordt voor de betaling van elke Bestelling. BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen.

BIOPHA beschikt niet over de volledige bankgegevens van de Klant, aangezien deze gecodeerd zijn.

Verder BIOPHA behoudt zich het recht voor om elke uitvoering van de Bestelling en/of levering, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig door de Klant verschuldigd bedrag, in geval van een betalingsincident , of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de BIOPHA- site , ook in verband met eerdere bestellingen.

Facturering

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Klant akkoord te gaan met het ontvangen van de elektronische factuur voor alle Bestellingen die op de website www.densmoredirect.com worden geplaatst. De facturen zullen toegankelijk zijn in hun klantenruimte, zodat ze deze kunnen downloaden.

In overeenstemming met artikel L.213-1 van het Consumentenwetboek zal LABORATOIRES DENSMORE voor elke Bestelling met een bedrag gelijk aan of groter dan 120 euro de factuur die het sluiten van de verkoopovereenkomst met betrekking tot de Bestelling bevestigt, gedurende een periode van 10 dagen bewaren. jaar vanaf de levering van de Bestelproducten. De klant kan tijdens deze periode op elk moment om toegang verzoeken door middel van een schriftelijke klacht gericht aan Densmore Consumer Services in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

De Klant heeft rechtstreeks vanuit zijn Klantaccount toegang tot de facturen die overeenkomen met elk van zijn bestellingen.

Eigendomsvoorbehoud

BIOPHA behoudt zich het eigendom van de bestelde, geleverde en gefactureerde Producten voor tot de volledige betaling van de prijs ervan.

Het risico van diefstal, verlies en beschadiging van de Producten valt echter ten laste van de Klant zodra deze hem ter beschikking worden gesteld.

Levering

Bezorglocaties

BIOFA levert haar Producten uitsluitend in Europees Frankrijk (inclusief Corsica). Echter, BIOPH behoudt zich het recht voor om bepaalde bestemmingen te beperken, zonder dat de consument daarvoor een klacht kan indienen.

De Producten worden geleverd op het afleveradres dat de Klant heeft opgegeven bij het invoeren van de contactgegevens in zijn Klantaccount. Er wordt hier aan herinnerd dat BIOPHA is niet gehouden aan haar verplichtingen in geval van foutieve of ontbrekende vermelding van het leveringsadres en/of van de identiteit van de Klant bij de invoer door deze in zijn Klantenaccount. In deze hypothese ligt de verantwoordelijkheid van BIOPHA kan niet gepleegd worden.

Bezorgingsvertraging

De levertijd komt overeen met de verwerkings-, voorbereidings- en leveringstijden van een pakket, waarbij elke Bestelling uiterlijk 30 dagen na de datum van validatie van de Bestelling wordt geleverd (bevestigd door een e-mail verzonden naar de Klant door BIOPHA zoals herinnerd in artikel 6 b.). De leveringstermijn die op de factuur vermeld staat, is uitsluitend indicatief en hangt af van de leveringswijze die gekozen werd op het ogenblik van de Bestelling, alsook van de uitvoering van de levering door de gekozen transporteur, waarop BIOPHA niet rechtstreeks kan ingrijpen.
De door BIOPHA gekozen leveringsmethode impliceert levering door een vervoerder waarvoor een afspraak met de Klant vereist is. Het door de Klant verzonden e-mailadres en telefoonnummer worden doorgegeven aan de gekozen vervoerder, die zo snel mogelijk na de bevestiging van de Bestelling contact opneemt met de Klant om met laatstgenoemde een afspraak te maken voor levering bij hem thuis.

Hier wordt gespecificeerd dat zodra de Bestelling onderweg is, het speciale trackingnummer beschikbaar zal zijn in de Klantaccount, zodat de Klant de voortgang van de levering kan volgen. BIOFA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing van de site van de vervoerder en van de trackingfunctionaliteit die door BIOPHA aan de Klant ter beschikking wordt gesteld .

Wanneer het pakket wordt opgehaald door de vervoerder en bij afwezigheid van de Klant, zal de vervoerder tijdens zijn eerste bezoek een tweede keer contact opnemen met de Klant, onder dezelfde voorwaarden, om een ​​dag en een tijdstip af te spreken. Bij een nieuwe afwezigheid wordt het pakket bij het tweede bezoek teruggestuurd naar BIOPHA en de Klant kan verzoeken om opnieuw geleverd te worden, mits betaling van de bijbehorende verzendkosten volgens de voorwaarden die hem door BIOPHA zijn aangegeven .

BIOFA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering, uitsluitend als gevolg van de onbeschikbaarheid van de Klant na verschillende afspraakvoorstellen van de vervoerder en/of een gebrek aan levering als gevolg van een fout van de Klant bij de overdracht van zijn Persoonsgegevens binnen zijn Accountklant.

Hier wordt gespecificeerd dat BIOPHA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering door zijn bezorger, wanneer de niet-uitvoering of het falen te wijten is aan de Klant, of aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde, of aan een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

In overeenstemming met artikel L 216-2 van het Consumentenwetboek kan de Klant, in geval van niet-nakoming van de verplichting om de goederen binnen de bovengenoemde termijnen te leveren, het Abonnementscontract beëindigen, na het sturen van een bijgewerkte ingebrekestelling aan BIOPHA , door aangetekende brief met ontvangstbevestiging, om binnen een redelijke termijn te leveren en blijft zonder gevolg. De aanmaning kan worden verzonden naar Densmore Consumer Services op het adres vermeld in artikel 15.

De Bestelling wordt dan geannuleerd na ontvangst van deze aangetekende brief met ontvangstbevestiging door BIOPHA . , tenzij laatstgenoemde de Bestelling inmiddels heeft afgeleverd.

BIOFA zal, in geval van annulering van de Bestelling in de bovenstaande hypothese, verplicht zijn om de Klant de volledige Bestelling terug te betalen, binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Bestelling werd geannuleerd.

Anomalie, schade, beschadigd pakket

Als het pakket verloren is gegaan door BIOPHA en/of de door BIOPHA gekozen vervoerder , BIOPH verbindt zich ertoe een pakket terug te sturen, acht (8) dagen na de schriftelijke klacht van de klant gericht aan Densmore Consumer Services op het adres vermeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, en na onderzoek door BIOPHA waarbij de vervoerder het verlies van het pakket bevestigt.

Als het pakket beschadigd is, moet de Klant per post, e-mail of telefoon contact opnemen met Densmore Consumer Services, waarbij hij de aard van de schade uitlegt en eventueel ondersteunend bewijsmateriaal verstrekt (inclusief foto's van het beschadigde pakket). BIOFA verbindt er zich vervolgens toe om het beschadigde product(en) op eigen kosten te retourneren.

Bij kennelijk misbruik in de klacht behoudt Consumentenservice zich het recht voor de Producten niet te vervangen en niet te vergoeden.

Herroepingstermijn

In overeenstemming met de huidige wetgeving profiteert de Klant van de wettelijke termijn van veertien (14) dagen om het Abonnement in te trekken en op te zeggen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen. Voornoemde termijn loopt vanaf de dag na ontvangst van het eerste artikel. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het herroepingsrecht kan om de volgende redenen niet door de klant worden uitgeoefend (zie artikel L 221-8 van de consumentenwet):
Elk product dat na levering door de klant wordt geopend, gebruikt of ontzegeld om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming
Elk product dat snel bederft of vervalt.


In overeenstemming met artikel L221-21 van het Consumentenwetboek kan dit herroepingsrecht worden uitgeoefend met behulp van het formulier in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden of door een andere ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin de wens van de Klant tot uitdrukking wordt gebracht. Er wordt gespecificeerd dat de bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht bij de Klant ligt.

De Klant die binnen de wettelijke termijn gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, moet het ontvangen pakket (inclusief eventuele cadeau(s)) binnen veertien (14) dagen na zijn beslissing tot herroeping terugsturen naar het adres vermeld in artikel 15, waarbij de retourkosten voor zijn rekening blijven. . Om dit te doen, wordt er een verzendlabel naar de klant gestuurd voor het retourneren van de producten die het voorwerp uitmaken van de herroeping, waarbij de retourkosten voor rekening van laatstgenoemde blijven.

Het pakket moet in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd naar het adres vermeld in artikel 15.

Als aan de voorwaarden met betrekking tot herroeping zoals hierin gespecificeerd is voldaan, zal BIOPHA zal de Klant vervolgens binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop BIOPHA op de hoogte zal zijn gesteld van het besluit van de Klant om zich terug te trekken, en in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • In geval van herroeping na ontvangst van een Bestelling, zal de Klant het volledige betaalde bedrag terugkrijgen, waarbij hij er hier aan wordt herinnerd dat er geen verzendkosten aan de Klant verschuldigd zullen zijn, aangezien deze laatste geen verzendkosten hoeft te betalen als onderdeel van de bestelling. van de levering van de Bestelling;
 • In geval van herroeping na ontvangst van een Bestelling vergezeld van een of meer geschenken en in het geval dat een Klant de aangeboden geschenk(en) niet terugstuurt, zal BIOPHA zal van de terugbetaling aan de Klant de waarde aftrekken van het/de geschenk(en) dat/die door laatstgenoemde zal/werden bewaard.

BIOFA behoudt zich voorts het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat de klant de teruggestuurde producten heeft teruggevonden of totdat deze een bewijs van verzending van de producten heeft voorgelegd.

BIOFA zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de klant bij de initiële transactie, tenzij laatstgenoemde uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling voor de klant geen kosten met zich meebrengt.

Tenslotte BIOPHA zal geen aanvullende kosten moeten vergoeden indien de klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode aangeboden door BIOPHA .

Wettelijke garanties

BIOFA is aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming van de Producten met de verkoopovereenkomst onder de voorwaarden van artikel L. 211-4 en volgende van het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken in het verkochte artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Wetboek van Consumptie. de Code Civiel.

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, als onderdeel van de wettelijke conformiteitsgarantie van artikel L. 211-4 van de Consumentenwet:

 • Profiteert van een periode van twee jaar vanaf de levering van de Producten om te handelen volgens de procedure aangegeven in artikel 10.a van deze Algemene Voorwaarden;
 • Kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 10.a van deze Algemene Voorwaarden;
 • Is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de 24 maanden na de levering ervan.

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing is, onafhankelijk van een eventuele verleende commerciële garantie.

Houd er rekening mee dat de wettelijke conformiteitsgarantie betrekking heeft op de Producten en hun accessoires. Bij bederfelijke goederen, zoals cosmetische producten, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen, is de nalevingsduur echter beperkt.

De klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte artikel in te voeren volgens de procedure aangegeven in artikel 10.b van deze Algemene Voorwaarden, en in dit geval kan hij kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een verlaging van de de verkoopprijs.

Wettelijke garantie van conformiteit

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet, BIOPHA vermeldt het bestaan, de implementatievoorwaarden en de inhoud van de wettelijke conformiteitsgarantie.

Volgens de bepalingen van artikel L217-5 van de consumentenwet voldoet een goed aan:

 • wanneer het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht, indien van toepassing; wanneer het overeenkomt met de beschrijving van BIOPHA  en beschikt over de kwaliteiten die in monster of model worden gepresenteerd; wanneer het de kwaliteiten presenteert die een consument legitiem mag verwachten na de publieke verklaringen van BIOPHA (reclame, etikettering, enz.).

 • indien het de door de partijen gedefinieerde kenmerken heeft of geschikt is voor het door de klant beoogde bijzondere gebruik, bekend bij BIOPHA en aanvaard.

Bijgevolg kan BIOPHA niet aansprakelijk worden gesteld voor een probleem dat zich voordoet als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen op het Product, de gebruiksaanwijzing en de verpakking ervan.

De actie om de conformiteit te garanderen is twee (2) jaar na de levering van het Product verstreken. Bij bederfelijke levensmiddelen, zoals cosmetische producten, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen, is de nalevingstermijn echter beperkt.

Alle conformiteitsgebreken die zich voordoen binnen twee (2) jaar na de aankoop van het Product worden verondersteld te bestaan ​​op het moment van verkoop. De Klant kan geen beroep doen op de conformiteitsgarantie volgens L.217-8 van de Consumentenwet:

 • wanneer hij op het moment van het plaatsen van de Bestelling op de hoogte was van het gebrek;
 • wanneer hij het defect niet kon negeren bij het plaatsen van de Bestelling.

Wanneer er sprake is van een gebrek aan conformiteit, zal BIOPHA het Product vervangen. BIOPHA zal de Klant daarom een ​​gefrankeerd retourformulier bezorgen, dat de Klant op eenvoudig verzoek van Densmore Consumer Services kan ontvangen.

Retourzendingen dienen te geschieden binnen één (1) maand na verzending van de retourbon naar het adres vermeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

In het geval dat het Product niet vervangbaar is, kan de Klant de annulering van de Bestelling verkrijgen, tenzij het gebrek aan overeenstemming gering is, of hij kan een deel van de prijs van het Product terugkrijgen.

Wettelijke garanties tegen verborgen gebreken

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet vermeldt DENSMORE het bestaan, de uitvoeringsvoorwaarden en de inhoud van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.

Volgens de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek is DENSMORE gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte Product die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik in die mate beperken dat de Klant het niet zou hebben verkregen, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij ervan op de hoogte was geweest.

De wettelijke garantie dekt alle kosten die voortvloeien uit verborgen gebreken.

DENSMORE is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de Klant zichzelf heeft kunnen overtuigen, maar voor verborgen gebreken, ook al is hij daar niet van op de hoogte, tenzij hij in dat geval heeft bedongen dat hij niet gehouden zal zijn tot het leveren van enige garantie.

Het gebrek moet dateren van vóór de verkoop en maakt de Producten ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn.
De Klant heeft de keuze uit:

 • het Product retourneren en de prijs terugkrijgen;
 • het ding houden en een deel van de prijs terugkrijgen.

De termijn voor het ondernemen van actie bedraagt ​​twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Persoonlijke gegevens en cookies

Internetgebruikers (inclusief registranten en klanten) worden ervan op de hoogte gebracht dat hun persoonlijke gegevens die van hen worden opgevraagd en/of die worden verzameld op de website www.densmoredirect.com, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. De details van de uitgevoerde verwerking worden gespecificeerd door op de link ‘Privacybeleid’ op deze website te klikken (onderaan de pagina).

Intellectueel eigendom en hyperlinks

Alle inhoud van de site, inclusief downloadbare inhoud, maar ook en op een niet-uitputtende manier: de merken, grafische charter, logo's, foto's, iconen, plannen, teksten, geluiden, video's waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van BIOPHA en worden als zodanig beschermd door wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom over de hele wereld.

Deze Algemene Voorwaarden brengen geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten met zich mee ten behoeve van internetgebruikers (inclusief Abonnees en Klanten) en staan ​​geen enkele weergave, aanpassing, reproductie, exploitatie, geheel of gedeeltelijk, of wijziging van de elementen toe. , op welk medium dan ook, waarop BIOPHA intellectuele eigendomsrechten bezit, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van BIOPHA . Het niet naleven van dit verbod vormt een daad van namaak die tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan leiden, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. BIOPHA behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die dit verbod niet respecteert.

Reproducties en opslag van de inhoud van de Site mogen alleen plaatsvinden voor andere doeleinden dan strikt persoonlijk, privégebruik, en daarom met uitsluiting van elk collectief, professioneel of commercieel gebruik.

BIOPHA is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die naar haar Site verwijzen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de techniek die bekend staat als “framing” of “deep linking”. Deze hyperlinks zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOPHA .

Beschikbaarheid van siteservices

De Site is normaal gesproken vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week (7) en het hele jaar door toegankelijk voor Klanten, behalve in geval van vrijwillige of onbedoelde onderbreking en in het bijzonder tijdens onderhoud.

BIOPHA is verantwoordelijk voor de inhoud die zij zelf publiceert. De informatie die op de Site wordt meegedeeld, wordt echter uitsluitend ter informatie verstrekt, is niet-contractueel en BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden van de gepubliceerde informatie. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

BIOPHA behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site aan te brengen.

BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website en in het bijzonder elk exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de Klant, in het bijzonder maar niet uitputtend gekoppeld aan technische, IT- of compatibiliteitsfouten van de Site met hardware of software.
 • Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de inhoud en/of het gebruik van de Site of waartoe Klanten via de Site toegang zouden kunnen hebben.
 • Weglatingen en/of fouten die de Site kan bevatten.
 • Illegale inhoud of activiteiten die op de Site aanwezig kunnen zijn zonder dat u zich hiervan bewust bent in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Het gebruik van de Site impliceert een loyale houding van de Klant, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, op risico van aansprakelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Site. BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle of gerechtvaardigde noodzaak, genoodzaakt zou zijn de Site te wijzigen, op te schorten of te verwijderen.

BIOPHA wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot mogelijke ontevredenheid van Klanten over de inhoud van de Site of de werking ervan. BIOPHA kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een of meer Klanten geen verbinding kunnen maken met hun klantenaccount vanwege een technisch defect of een probleem dat met name verband houdt met netwerkcongestie.

BIOPHA stelt alles in het werk om internetgebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten (in het bijzonder weergave op de Site, het verzenden van onjuiste e-mails), een gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de Site of op de websites waarnaar de Site verwijst, elke storing van het internetnetwerk die de goede werking van de Site verhindert (met name als gevolg van externe kwaadwillige handelingen); onderbrekingen, vertragingen bij de gegevensoverdracht, terminalstoringen, telefoonlijnen van internetgebruikers, servers, internetproviders, telefoonoperatoren, computerapparatuur, software; het verlies van een e-mail en, meer in het algemeen, het verlies van gegevens, de gevolgen van een virus, een computerbug, een anomalie, een technische storing, elke schade veroorzaakt aan de terminal van een Klant, elk technisch materiaal, materiaal en software van welke aard dan ook, die verhinderd of de mogelijkheid beperkt om de Site te gebruiken of het systeem van een Klant te beschadigen.

Het is aan alle Klanten om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software die op hun apparatuur is opgeslagen, te beschermen tegen eventuele aanvallen. De verbinding van een persoon met de Site gebeurt onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Op dezelfde manier impliceert het gebruik van de Site kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij en de risico's van besmetting door mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

Elke poging van een Klant of een persoon om opzettelijk de Site te beschadigen vormt een overtreding van de burgerlijke en strafrechtelijke regelgeving en BIOPHA behoudt zich het recht voor om enige actie van deze aard te ondernemen.

Klanten verklaren en erkennen dat zij zich bewust zijn van de kenmerken, risico's en beperkingen van internet en in het bijzonder dat de overdracht van gegevens en informatie op internet alleen profiteert van relatieve technische betrouwbaarheid, aangezien deze circuleren op heterogene netwerken met uiteenlopende kenmerken en technische capaciteiten die de toegang verstoren of op bepaalde momenten onmogelijk maken.

Overmacht

In geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, moet de betrokken partij de andere partij binnen vijftien (15) dagen na het optreden van deze gebeurtenis op de hoogte stellen, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Overmacht wordt gedefinieerd als elke gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kan worden voorzien bij het aanvaarden van de Bestelling en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, waardoor de uitvoering van zijn verbintenis door BIOPHA wordt verhinderd.

De gevallen die doorgaans in de jurisprudentie van de Franse hoven en tribunalen worden gehanteerd, worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen. Ziekten, epidemieën of overheidsmaatregelen waardoor BIOPHA haar verplichtingen niet kan nakomen, worden eveneens als overmacht beschouwd.

Voor de duur van de overmacht worden alle verplichtingen van partijen zonder schadevergoeding opgeschort.

Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, kan het betreffende contract automatisch worden beëindigd, zonder enige vergoeding voor beide partijen.

Contact

De klant heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met BIOPHA Consumer Services,

 • hetzij telefonisch +33 (0)2 51 09 08 04,
 • hetzij via het volgende e-mailadres contact@densmore.fr,
 • of per post geadresseerd aan BIOPHA – Densmore Consumer Service, Parc d’Activité Sud Loire, 85612 MONTAIGU Cedex – Frankrijk

Gemengd

BIOPHA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij de Klant onderworpen blijft aan de voorwaarden die hij heeft ondertekend bij het afsluiten van het Abonnement. De online versie van de Algemene Voorwaarden op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst, heeft voorrang op eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

Het feit dat BIOPHA op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand doen van het recht om er op een later tijdstip gebruik van te maken.

BIOPHA heeft de mogelijkheid om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde van haar keuze.

Contracten gesloten tussen BIOPHA en de Klant kunnen door deze laatste niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOPHA .

Gedeeltelijke niet-geldigheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of naar aanleiding van een beslissing van een bevoegde rechtbank die definitief is geworden, behouden de overige bepalingen hun kracht en reikwijdte.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

BIOPHA is lid van de Federatie van Bedrijven voor Verkoop op Afstand (FEVAD) en verbindt zich ertoe de regels en praktijken ervan te respecteren.

In geval van een geschil dient de consument zijn klacht schriftelijk voor te leggen aan Densmore Consumer Services conform de procedures voorzien in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking en in overeenstemming met de artikelen L612-1 van de Franse consumentenwet, heeft de Klant gratis toegang tot de FEVAD. De Klant kan informatie verkrijgen op het volgende adres: FEVAD 60, rue de la Boétie - 75008 Parijs of contact opnemen met de FEVAD-bemiddelingsdienst via het volgende internetadres: https://www.mediateurfevad.fr/index.php /consumer-space- 2/

Ten slotte kan de consument die een online aankoop heeft gedaan, overeenkomstig artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, zijn klacht indienen op de site https:// webgate .ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.

In geval van een mislukte bemiddeling kan de consument de zaak voorleggen aan een van de territoriaal bevoegde rechtbanken krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of aan de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het moment dat de overeenkomst werd gesloten of het geval zich voordeed. de schadeveroorzakende gebeurtenis..

BIJLAGE 1: Herroepingsformulier

Formulier te versturen per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar onderstaand adres:
" Ter attentie van
BIOFA
Densmore-consumentendiensten
Bedrijvenpark Zuid-Loire
ETEN
85 612 MONTAIGU Cedex
Frankrijk

Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn herroeping met betrekking tot de bestelling van het/de onderstaande product(en):

Ontvangen op (*):
Bestellingsnummer :
Klantnaam :
Klant adres:
Handtekening van de Klant (enkel bij kennisgeving van dit formulier op papier):
Datum :